Kya Bataya

Vicky Sandhu

The lyrical written down by Vicky Sandhu and music composed by Vicky Sandhu released on Music Sb adedd 11th July 2023.


Kya Bataya
Vicky Sandhu